Expand All   Collapse All

De twee potten

Dutch short stories – Learning Dutch through English short stories

Aesop’s Fables – De twee potten

 

Once upon a time, there were two pots. The first pot was made of brass. He was strong and heavy. The second pot was made of clay. He was brittle and weak.

The brass pot said to the clay pot, “We have never seen the world. Let us both go out and explore the world.”

Er waren eens twee potten. De eerste pot was gemaakt van messing. Hij was sterk en zwaar. De tweede pot was gemaakt van klei. Hij was broos en zwak.

De koperen pot zei tegen de aarden pot: “We hebben de wereld nog nooit gezien. Laten we allebei eropuit gaan en de wereld verkennen.”

 

The clay pot said, “I too wish to see the world. However, I am made of clay. I am very brittle. If I fall down, I will break into a thousand pieces.”

The brass pot said, “But I am there to protect you. Don’t worry. I will take good care of you. Nobody will hurt you when I am with you.”

De aarden pot zei: “Ook ik wil de wereld zien. Ik ben echter van klei. Ik ben erg broos. Als ik val, breek ik in duizend stukken.”

De koperen pot zei: “Maar ik ben er om je te beschermen. Maak je geen zorgen. Ik zal goed voor je zorgen. Niemand zal je pijn doen als ik bij je ben.”

 

The clay pot said, “No. I am very afraid. I will stay in the house and stay safe.”

The brass pot said, “If you are always afraid, you can never see the world. Trust me. I am strong and I will take care of you”

De aarden pot zei: “Nee. Ik ben heel bang. Ik blijf in huis en blijf veilig.”

De koperen pot zei: “Als je altijd bang bent, kun je de wereld nooit zien. Geloof me. Ik ben sterk en ik zal voor je zorgen.”

 

The clay pot agreed and they both moved side by side. They had very small legs and they were bumping into each other. The clay pot began to crack. When they reached the door, the clay pot had cracked badly. He fell down and broke into a thousand pieces.

De aarden pot ging akkoord en ze bewogen allebei zij aan zij. Ze hadden hele kleine pootjes en ze liepen tegen elkaar aan. De aarden pot begon te barsten. Toen ze de deur bereikten, was de aarden pot flink gebarsten. Hij viel en brak in duizend stukken.

 

Hope you had fun learning Dutch through famous English short stories 🙂 If so leave a comment!!!

For more languages:

Learn German through Short stories: https://childhood-stories.com/German 

Learn Spanish through Short stories: https://childhood-stories.com/Spanish

Learn Italian through Short stories: https://childhood-stories.com/Italian

Learn Dutch through Short stories: https://childhood-stories.com/Dutch

Learn French through Short stories: https://childhood-stories.com/French

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/Portuguese

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/English

 

About: Studying through Dual Language immersion is among the best techniques for learning a new language. The objective of this website is to teach yourself how to read and speak Dutch confidently using English as a base 🙂 These Dutch short stories are super cool to read for beginners and also for entertaining children. Akbar and Birbal Fables are among the best stories that can be studied on a daily basis.

Leave a Reply