Expand All   Collapse All

Vocabulary: Learn about the list of body parts in Dutch – Different parts of the body in Dutch

Learn about the list of Body Parts in Dutch – Talk about different parts of the body in Dutch

You want to go to a doctor since your stomach hurts badly. Upon reaching the clinic, you realize that the receptionist only speaks Dutch. You manage to get an appointment. The horror… the doctor speaks only Dutch. He’s asking you what’s the problem and you start sweating. You need to tell him your stomach hurts. How do you do that? Thankfully you learnt the list of body parts in Dutch and you are able to tell the doctor.

Parts of the body in Dutch
Parts of the body in Dutch

The list of parts of the body in Dutch is absolutely fundamental and is something which a child will learn before they even go to kindergarten. So buckle up and memorize the list below.

What are the different parts of the body in Dutch?

 1. Introduction
 2. Different body parts in Dutch
 3. Parts of the Head in Dutch
 4. Body in Dutch
 5. Hand in Dutch
 6. Leg in Dutch
 7. Organs of the body Dutch

 

Dutch Vocabulary: What are the names of the different parts of the body in Dutch?

One of the “most” important topics in Dutch A1 is learning the vocabulary for how to describe your body parts in Dutch. A few examples of when you need to understand parts of the body in Dutch.

 1. Raise your finger when you want to ask a question.
 2. I have a head ache.
 3. Your eyes are so beautiful.

Let us go through the Dutch vocabulary for the body parts in Dutch with a few example sentences for the same. Remember, the parts of the body in Dutch is a list you have to memorize for life and would be super critical when you visit a doctor so make sure that you get it 100% done!

 

Dutch Vocabulary: What are the main Body Parts in Dutch?

You might need to be more generic in most cases when talking to friends. These are the main body parts in Dutch which you might use on a day to day basis in one way or another. You can learn the parts of the body in Dutch in with articles.

What are the main parts of the human body in Dutch?
What are the main parts of the human body in Dutch?
DutchEnglishEnglish SentenceDutch Sentence
Het lichaam / de lichamenbodyThe mafia killed the man and hid the body.De maffia doodde de man en verborg het lichaam.
Het hoofd / de hoofdenheadI have a head and I have a head ache.Ik heb een hoofd en ik heb hoofdpijn.
De romp torsoThe doctor examined his torso.De dokter onderzocht zijn romp.
De arm / de armenarmI have a tattoo on my arm.Ik heb een tatoeage op mijn arm.
Het been / de benenlegYou have strong legs.Je hebt sterke benen.
De kist / de kistenchestThe body builder had a huge chest.De carrosseriebouwer had een enorme kist.

 

Which other wordlists must I focus on?

List of Clothes in Dutch
Family members in Dutch
Car Parts in Dutch
200+ Animals in Dutch
100+ List of Vegetables in Dutch
Geometry and the names of Geometrical Shapes in Dutch

Dutch Vocabulary: What are the parts of the head and face in Dutch?

These are the main of the head and the face in Dutch which you might use on a day to day. You can learn the parts of the face and the head in Dutch in with articles.

Head and its parts
Head and its parts
DutchEnglishEnglish SentenceDutch Sentence
het gezicht / gezichtenfaceHer face is very cute.Haar gezicht is heel schattig.
de kin / kinchinThe boy fell down and broke his chin.De jongen viel en brak zijn kin.
de mond / mondenmouthOpen your mouth!Doe je mond open!
de lip / lippenlipWe must apply lipstick on our lips.We moeten lippenstift op onze lippen aanbrengen.
de tand / tandentoothThe dentist said that my father has a cavity on his toothDe tandarts zei dat mijn vader een gaatje in zijn tand heeft
de tong / tongentongueThe giraffe has a long tongueDe giraf heeft een lange tong
de neus / neuzennoseI played football yesterday and broke my nose.Ik heb gisteren gevoetbald en mijn neus gebroken.
de wang / wangencheekHer cheeks are red.Haar wangen zijn rood.
het oog / ogeneyeThe cat has three eyes.De kat heeft drie ogen.
de wenkbrauw / wenkbrauweneyebrowDo not raise your eyebrows!Trek je wenkbrauwen niet op!
de wimper / wimperseyelashShe has such long eyelashes.Ze heeft zulke lange wimpers.
het oor / orenearI have two ears.Ik heb twee oren.
het haar / de harenhairMy hair is black in color.Mijn haar is zwart van kleur.
de baard / baardenbeardThe hunter has a big beard.De jager heeft een grote baard.
de snor / snorrenmustacheMy moustache is 1 foot long.Mijn snor is 1 voet lang.

 

Dutch Vocabulary: What are the parts of the torso in Dutch?

These are the main of the torso in Dutch which you might use on a day to day. You can learn the parts of the torso in Dutch in with articles.

Torso in Dutch
Torso in Dutch
DutchEnglishEnglish SentenceDutch Sentence
De nekneckThere was a diamond necklace around her neck.Om haar nek hing een diamanten halsketting.
De schouder / schoudersshoulderI must carry the pots on my shoulders.Ik moet de potten op mijn schouders dragen.
De borst / borstenbreastShe has large breastsZe heeft grote borsten
de buikAbdomenThe cow has two stomachs and one abdomen.De koe heeft twee magen en één buik.
De buikbellyThe sumo wrestler has a large belly.De sumoworstelaar heeft een grote buik.
de navelnavelI want a tattoo on my navel.Ik wil een tatoeage op mijn navel.
de vaginavaginaYou have to wear underwear to protect your vagina.Je moet ondergoed dragen om je vagina te beschermen.
de penispenisHis penis is very short.Zijn penis is erg kort.
De testikel / testikelstesticleHe has large testicles and a short penis.Hij heeft grote testikels en een korte penis.
de anusanusDo not apply this cream on your anus.Breng deze crème niet aan op je anus.
De rugbackI have back pain.Ik heb rugpijn.
De heup / heupenhipI fractured my hip.Ik heb mijn heup gebroken.

 

Dutch Vocabulary: What are the parts of the hands in Dutch?

These are the main of the hands in Dutch which you might use on a day to day. You can learn the parts of the hands in Dutch in with articles.

Learn about the hands in Dutch
Learn about the hands in Dutch
DutchEnglishEnglish SentenceDutch Sentence
de elleboog / ellebogenelbowI have two elbows.Ik heb twee ellebogen.
de hand / handenHandCan you raise your hand?Kun je je hand opsteken?
de vinger / vingersfingerEveryone has 10 fingers but I have 12 fingers.Iedereen heeft 10 vingers, maar ik heb 12 vingers.
de oksel / okselsarmpitPlease put perfume on your armpits.Doe parfum op je oksels.
de nagel / nagelsNailI applied nail polish on my nails.Ik heb nagellak op mijn nagels aangebracht.
de duim / duimenthumbHe has strong thumbs.Hij heeft sterke duimen.
de wijsvingerindex fingerI point with my index fingerIk wijs met mijn wijsvinger
de middelvingermiddle fingerWhat happened to your middle finger?Wat is er met je middelvinger gebeurd?
de ringvingerring fingerShe has a ring on her ring finger.Ze heeft een ring aan haar ringvinger.
de pinkPinky fingerYour pinky finger is curved.Je pink is gebogen.

 

Dutch Vocabulary: What are the parts of the legs in Dutch?

These are the main of the legs in Dutch which you might use on a day to day. You can learn the parts of the legs in Dutch in with articles.

Learn more about the legs in Dutch
Learn more about the legs in Dutch
DutchEnglishEnglish SentenceDutch Sentence
de knie / knieKneeI need surgery on my kneeIk moet geopereerd worden aan mijn knie
de voet / voetenFootThe football player needs a foot massageDe voetballer heeft een voetmassage nodig
de enkel / enkelsAnkleThe ankle is black.De enkel is zwart.

 

Dutch Vocabulary: What are the Organs of the body in Dutch?

These are the main Organs of the body in Dutch which you might use when you visit the doctor. You can learn the Organs of the body in Dutch in with articles.

Organs in Dutch
Organs in Dutch
DutchEnglishEnglish SentenceDutch Sentence
het bloedbloodYour blood is pinkish red.Je bloed is rozerood.
de dunne darmthe small intestineThe small intestine is very long.De dunne darm is erg lang.
de dikke darmthe large intestineThe doctor saw the large intestine and fainted.De dokter zag de dikke darm en viel flauw.
de hersenenbrainThe brain is a very imporant organ.De hersenen zijn een zeer belangrijk orgaan.
de huidskinBlack skin has more melanin.Een zwarte huid heeft meer melanine.
het hartheartYour heart is dying.Je hart sterft.
de leverliverI have only one liver.Ik heb maar één lever.
de longenlungMy lungs are weak.Mijn longen zijn zwak.
De miltspleenThe surgeon removed the spleenDe chirurg heeft de milt verwijderd
de buik / de maagstomachI have a stomach.Ik heb een maag.
de spiermuscleWe removed the muscles in your arm.We hebben de spieren in je arm verwijderd.
de nierkidneyYou have two kidneys.Je hebt twee nieren.
het skeletskeletonWe found a skeleton.We hebben een skelet gevonden.

 

One comment

 1. Is very easy to learn thank youu

Leave a Reply