Expand All   Collapse All

Vocabulary: Learn about the list of body parts in Dutch – Different parts of the body in Dutch

Learn about the list of Body Parts in Dutch – Talk about different parts of the body in Dutch

You want to go to a doctor since your stomach hurts badly. Upon reaching the clinic, you realize that the receptionist only speaks Dutch. You manage to get an appointment. The horror… the doctor speaks only Dutch. He’s asking you what’s the problem and you start sweating. You need to tell him your stomach hurts. How do you do that? Thankfully you learnt the list of body parts in Dutch and you are able to tell the doctor.

Parts of the body in Dutch
Parts of the body in Dutch

The list of parts of the body in Dutch is absolutely fundamental and is something which a child will learn before they even go to kindergarten. So buckle up and memorize the list below.

What are the different parts of the body in Dutch?

 1. Introduction
 2. Different body parts in Dutch
 3. Parts of the Head in Dutch
 4. Body in Dutch
 5. Hand in Dutch
 6. Leg in Dutch
 7. Organs of the body Dutch

 

Dutch Vocabulary: What are the names of the different parts of the body in Dutch?

One of the “most” important topics in Dutch A1 is learning the vocabulary for how to describe your body parts in Dutch. A few examples of when you need to understand parts of the body in Dutch.

 1. Raise your finger when you want to ask a question.
 2. I have a head ache.
 3. Your eyes are so beautiful.

Let us go through the Dutch vocabulary for the body parts in Dutch with a few example sentences for the same. Remember, the parts of the body in Dutch is a list you have to memorize for life and would be super critical when you visit a doctor so make sure that you get it 100% done!

 

Dutch Vocabulary: What are the main Body Parts in Dutch?

You might need to be more generic in most cases when talking to friends. These are the main body parts in Dutch which you might use on a day to day basis in one way or another. You can learn the parts of the body in Dutch in with articles.

What are the main parts of the human body in Dutch?
What are the main parts of the human body in Dutch?
Dutch English English Sentence Dutch Sentence
Het lichaam / de lichamen body The mafia killed the man and hid the body. De maffia doodde de man en verborg het lichaam.
Het hoofd / de hoofden head I have a head and I have a head ache. Ik heb een hoofd en ik heb hoofdpijn.
De romp torso The doctor examined his torso. De dokter onderzocht zijn romp.
De arm / de armen arm I have a tattoo on my arm. Ik heb een tatoeage op mijn arm.
Het been / de benen leg You have strong legs. Je hebt sterke benen.
De kist / de kisten chest The body builder had a huge chest. De carrosseriebouwer had een enorme kist.

 

Which other wordlists must I focus on?

List of Clothes in Dutch
Family members in Dutch
Car Parts in Dutch
200+ Animals in Dutch
100+ List of Vegetables in Dutch
Geometry and the names of Geometrical Shapes in Dutch

Dutch Vocabulary: What are the parts of the head and face in Dutch?

These are the main of the head and the face in Dutch which you might use on a day to day. You can learn the parts of the face and the head in Dutch in with articles.

Head and its parts
Head and its parts
Dutch English English Sentence Dutch Sentence
het gezicht / gezichten face Her face is very cute. Haar gezicht is heel schattig.
de kin / kin chin The boy fell down and broke his chin. De jongen viel en brak zijn kin.
de mond / monden mouth Open your mouth! Doe je mond open!
de lip / lippen lip We must apply lipstick on our lips. We moeten lippenstift op onze lippen aanbrengen.
de tand / tanden tooth The dentist said that my father has a cavity on his tooth De tandarts zei dat mijn vader een gaatje in zijn tand heeft
de tong / tongen tongue The giraffe has a long tongue De giraf heeft een lange tong
de neus / neuzen nose I played football yesterday and broke my nose. Ik heb gisteren gevoetbald en mijn neus gebroken.
de wang / wangen cheek Her cheeks are red. Haar wangen zijn rood.
het oog / ogen eye The cat has three eyes. De kat heeft drie ogen.
de wenkbrauw / wenkbrauwen eyebrow Do not raise your eyebrows! Trek je wenkbrauwen niet op!
de wimper / wimpers eyelash She has such long eyelashes. Ze heeft zulke lange wimpers.
het oor / oren ear I have two ears. Ik heb twee oren.
het haar / de haren hair My hair is black in color. Mijn haar is zwart van kleur.
de baard / baarden beard The hunter has a big beard. De jager heeft een grote baard.
de snor / snorren mustache My moustache is 1 foot long. Mijn snor is 1 voet lang.

 

Dutch Vocabulary: What are the parts of the torso in Dutch?

These are the main of the torso in Dutch which you might use on a day to day. You can learn the parts of the torso in Dutch in with articles.

Torso in Dutch
Torso in Dutch
Dutch English English Sentence Dutch Sentence
De nek neck There was a diamond necklace around her neck. Om haar nek hing een diamanten halsketting.
De schouder / schouders shoulder I must carry the pots on my shoulders. Ik moet de potten op mijn schouders dragen.
De borst / borsten breast She has large breasts Ze heeft grote borsten
de buik Abdomen The cow has two stomachs and one abdomen. De koe heeft twee magen en één buik.
De buik belly The sumo wrestler has a large belly. De sumoworstelaar heeft een grote buik.
de navel navel I want a tattoo on my navel. Ik wil een tatoeage op mijn navel.
de vagina vagina You have to wear underwear to protect your vagina. Je moet ondergoed dragen om je vagina te beschermen.
de penis penis His penis is very short. Zijn penis is erg kort.
De testikel / testikels testicle He has large testicles and a short penis. Hij heeft grote testikels en een korte penis.
de anus anus Do not apply this cream on your anus. Breng deze crème niet aan op je anus.
De rug back I have back pain. Ik heb rugpijn.
De heup / heupen hip I fractured my hip. Ik heb mijn heup gebroken.

 

Dutch Vocabulary: What are the parts of the hands in Dutch?

These are the main of the hands in Dutch which you might use on a day to day. You can learn the parts of the hands in Dutch in with articles.

Learn about the hands in Dutch
Learn about the hands in Dutch
Dutch English English Sentence Dutch Sentence
de elleboog / ellebogen elbow I have two elbows. Ik heb twee ellebogen.
de hand / handen Hand Can you raise your hand? Kun je je hand opsteken?
de vinger / vingers finger Everyone has 10 fingers but I have 12 fingers. Iedereen heeft 10 vingers, maar ik heb 12 vingers.
de oksel / oksels armpit Please put perfume on your armpits. Doe parfum op je oksels.
de nagel / nagels Nail I applied nail polish on my nails. Ik heb nagellak op mijn nagels aangebracht.
de duim / duimen thumb He has strong thumbs. Hij heeft sterke duimen.
de wijsvinger index finger I point with my index finger Ik wijs met mijn wijsvinger
de middelvinger middle finger What happened to your middle finger? Wat is er met je middelvinger gebeurd?
de ringvinger ring finger She has a ring on her ring finger. Ze heeft een ring aan haar ringvinger.
de pink Pinky finger Your pinky finger is curved. Je pink is gebogen.

 

Dutch Vocabulary: What are the parts of the legs in Dutch?

These are the main of the legs in Dutch which you might use on a day to day. You can learn the parts of the legs in Dutch in with articles.

Learn more about the legs in Dutch
Learn more about the legs in Dutch
Dutch English English Sentence Dutch Sentence
de knie / knie Knee I need surgery on my knee Ik moet geopereerd worden aan mijn knie
de voet / voeten Foot The football player needs a foot massage De voetballer heeft een voetmassage nodig
de enkel / enkels Ankle The ankle is black. De enkel is zwart.

 

Dutch Vocabulary: What are the Organs of the body in Dutch?

These are the main Organs of the body in Dutch which you might use when you visit the doctor. You can learn the Organs of the body in Dutch in with articles.

Organs in Dutch
Organs in Dutch
Dutch English English Sentence Dutch Sentence
het bloed blood Your blood is pinkish red. Je bloed is rozerood.
de dunne darm the small intestine The small intestine is very long. De dunne darm is erg lang.
de dikke darm the large intestine The doctor saw the large intestine and fainted. De dokter zag de dikke darm en viel flauw.
de hersenen brain The brain is a very imporant organ. De hersenen zijn een zeer belangrijk orgaan.
de huid skin Black skin has more melanin. Een zwarte huid heeft meer melanine.
het hart heart Your heart is dying. Je hart sterft.
de lever liver I have only one liver. Ik heb maar één lever.
de longen lung My lungs are weak. Mijn longen zijn zwak.
De milt spleen The surgeon removed the spleen De chirurg heeft de milt verwijderd
de buik / de maag stomach I have a stomach. Ik heb een maag.
de spier muscle We removed the muscles in your arm. We hebben de spieren in je arm verwijderd.
de nier kidney You have two kidneys. Je hebt twee nieren.
het skelet skeleton We found a skeleton. We hebben een skelet gevonden.

 

One comment

 1. Is very easy to learn thank youu

Leave a Reply