Expand All   Collapse All

De wolf en de magere hond

Dutch short stories – Learning Dutch through English short stories

Aesop’s Fables – De wolf en de magere hond

 

Once upon a time, there was a very hungry Wolf. The wolf was walking around the village searching for something to eat. He saw a very thin dog tied to a chain. The dog looked as if he had not eaten for days. He was so hungry he decided it would be ok to eat the dog.

Translate

Er was eens een erg hongerige Wolf. De wolf liep door het dorp op zoek naar iets te eten. Hij zag een heel magere hond vastgebonden aan een ketting. De hond zag eruit alsof hij al dagen niet had gegeten. Hij had zo’n honger dat hij besloot dat het goed zou zijn om de hond op te eten.

 

The wolf started to move towards the dog when the dog said, “My lord, you are a mighty wolf when I am a thin stick of a dog. How unpleasant it would be for your great and powerful teeth to eat a thin dog like me.”

Translate

De wolf begon naar de hond toe te lopen toen de hond zei: “Mijn heer, u bent een machtige wolf zoals ik een dunne stok van een hond ben. Hoe onaangenaam zou het zijn voor je grote en krachtige tanden om een ​​magere hond zoals ik op te eten.”

 

The wolf said, “That is true but I am so hungry.”

The dog said, “There is a great festival in this village in a few days. I shall eat a lot and become fat. Then you can eat me happily”

Translate

De wolf zei: “Dat is waar, maar ik heb zo’n honger.”

De hond zei: “Over een paar dagen is er een groot festival in dit dorp. Ik zal veel eten en dik worden. Dan kun je me gelukkig opeten.”

 

The wolf said, “That is true. You are so smart. I shall let you go now. You become fat and healthy. I will come here again later.”

The wolf came back after a few days. He looked around for the dog and he was in the master’s yard.

Translate

De wolf zei: “Dat is waar. Jij bent zo slim. Ik laat je nu gaan. Je wordt dik en gezond. Ik kom hier later nog een keer.”

De wolf kwam na een paar dagen terug. Hij keek om zich heen naar de hond en hij was in de tuin van de meester.

 

The wolf said, “Come out, Mr. Dog. You said that you will let me eat you once you are fat.”

The dog replied, “Sure. My friend, Mr. Porter will open the door and you can come in.”

Translate

De wolf zei: “Kom naar buiten, meneer Hond. Je zei dat je me je zou laten opeten als je eenmaal dik bent.”

De hond antwoordde: “Natuurlijk. Mijn vriend, meneer Porter zal de deur openen en u kunt binnenkomen.”

 

The wolf got scared. He knew Mr. Porter was a huge dog who hated wolves. He heard the door opening and he ran away as fast as he could.

Translate

De wolf werd bang. Hij wist dat meneer Porter een enorme hond was die een hekel had aan wolven. Hij hoorde de deur opengaan en rende zo snel hij kon weg.

 

Moral: “Do not depend on the promises of those whose interest it is to deceive you.”

Translate

Moraal: “Vertrouw niet op de beloften van degenen wiens belang het is om u te misleiden.”

 

Hope you had fun learning Dutch through famous English short stories 🙂 If so leave a comment!!!

For more languages:

Learn German through Short stories: https://childhood-stories.com/German 

Learn Spanish through Short stories: https://childhood-stories.com/Spanish

Learn Italian through Short stories: https://childhood-stories.com/Italian

Learn Dutch through Short stories: https://childhood-stories.com/Dutch

Learn French through Short stories: https://childhood-stories.com/French

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/Portuguese

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/English

 

About: Studying through Dual Language immersion is among the best techniques for learning a new language. The objective of this website is to teach yourself how to read and speak Dutch confidently using English as a base 🙂 These Dutch short stories are super cool to read for beginners and also for entertaining children. Aesop’s Fables are among the best stories that can be studied on a daily basis.

Leave a Reply