Expand All   Collapse All

List of Professions in Dutch or List of Occupations in Dutch with example sentences

MASTER WORD LIST: What are the List of Occupations and Professions in Dutch with articles, Pronunciation, origin of words and with tons of examples?

It is likely that whenever we meet someone, they will ask you about your job and what you are doing. Would it not be nice if you could answer your occupation in Dutch? For saying this, you need to know the List of Occupations and Professions in Dutch.

How do I memorize the list of Occupations and Professions in Dutch
How do I memorize the list of Occupations and Professions in Dutch

In this blog, you will learn to say about your profession or ask about someone’s occupation / job in Dutch. The below are the main topics which we will cover as a part of this blog.

  1. What is the terminology for “Occupation” and “Profession” in Dutch?
  2. What are the List of Occupations and Professions in Dutch with articles and Pronunciation?
  3. Masculine and Feminine nature for professions in Dutch

 

Introduction to the List of Occupations and Professions in Dutch

It is likely that whenever we meet someone, they will ask you about your job and what you are doing. Would it not be nice if you could answer your occupation in Dutch? In this blog, you will learn to say about your profession or ask about someone’s occupation / job in Dutch.

If you’re to ever learn Dutch properly, or if you want to live and work in Netherlands, you better get to know the terms for List of Occupations and Professions in Dutch.

It’s of course quite near impossible to list all possible professions, but there are some common ones and the rules that you should know.

  • When you want to know someone’s occupation, ask the following question: “Wat is uw beroep?” (What is your profession?)
  • Ik ben een dokter. (I am a doctor)

 

Interesting Note about Netherlands (and Europe for that matter)

  • In Netherlands, asking about ones profession is a personal question and should not be asked without being more than an acquaintance.
  • If you have to ask (for reason, there may be many), ask your question starting with “als je het niet erg vindt dat ik het vraag, wat is je beroep?”, which is, “If you don’t mind me asking, what is your profession”

 

Other interesting Vocabulary Lists

Dutch vocabulary list for Universe in Dutch
Vocabulary list for Birds in Dutch
List for Insects in Dutch
Parts or rooms of the house in Dutch
50+ fruits in Dutch
Alcoholic drinks in Dutch
How to say the list for Days of the week in Dutch

What are the master word lists for “Occupation” and “Profession” in Dutch for A – D?

Why is the list of occupations in Dutch important? Whether you are a novice or whether you are meeting new people, whether you are discussing with family or whether you are dating, you will have to explain about the job which you are doing, your parents job or the job that you are studying college for.

Firefighter is the bravest job among the list of Occupations and Professions in Dutch
Firefighter is the bravest job among the list of Occupations and Professions in Dutch

The list of professions in Dutch or the list of occupations in Dutch requires a new list of vocabulary. There are many occupational words to learn in Dutch and you can find a large list below. This is the list of occupations in Dutch or Professions in Dutch for jobs starting from alphabets A – D.

Dutch English English Sentence Dutch Sentence
boekhouder Accountant My name is john and I am an accountant Mijn naam is John en ik ben een accountant
acteur / actrice actor/actress The actress is very beautiful De actrice is erg mooi
Architect / bouwmeester architect An architect built this house. Een architect heeft dit huis gebouwd.
Bakker baker The baker and the banker are best friends. De bakker en de bankier zijn beste vrienden.
Bankbediende bank teller The bank teller is bored. De bankbediende verveelt zich.
Baas boss The boss sold his shares in the stock market. De baas verkocht zijn aandelen op de beurs.
Steenhouwer stone mason Is John a stone mason? Is Jan een steenhouwer?
Makelaar broker We are brokers. Wij zijn makelaars.
Buschauffeur bus driver Who is the bus driver? Wie is de buschauffeur?
Slager butcher The butcher gave a big bone to the dog De slager gaf een groot bot aan de hond
Kassa cashier The cashier was stealing. De kassier was aan het stelen.
ambtenaar civil servant India has many civil servants. India heeft veel ambtenaren.
computerprogrammeur computer programer When will the computer programer come home? Wanneer komt de computerprogrammeur thuis?
chef kok cook, chef The chef carries a large knife De chef-kok draagt ​​een groot mes
Ambachtsman / vakman craftsman The craftsman is very strong De vakman is erg sterk
Danser dancer The dancer loves to dance. De danser houdt van dansen.
decorateur decorator My brother is a decorator Mijn broer is een decorateur
tandarts dentist I do not like my dentist. Ik hou niet van mijn tandarts.
dermatoloog dermatologist A dermatologist lives in Unterbiberger road. Een dermatoloog woont in Unterbiberger Road.
Rechercheur detective A detective followed the car. Een rechercheur volgde de auto.
Diëtist Dietician The Dietician is very fat. De diëtist is erg dik.
DJ DJ The DJ was very relaxed. De DJ was erg relaxed.
Dokter doctor, physician The doctor owns a hospital. De dokter is eigenaar van een ziekenhuis.

 

What are the master word lists for “Occupation” and “Profession” in Dutch for  E – M?

Well Well well… we are done with so many professions from A – E. The list of professions in Dutch or the list of occupations in Dutch is indeed a vast list but nevertheless, we shall persevere J .

There are quite a few more occupational words to learn in Dutch. This is the list of occupations in Dutch or Professions in Dutch for jobs from E – M.

Mechanic is the most fun job among the list of Occupations and Professions in Dutch
Mechanic is the most fun job among the list of Occupations and Professions in Dutch

 

Dutch English English Sentence Dutch Sentence
elektricien electrician The electrician sold motors. De elektricien verkocht motoren.
medewerker employee I am an employee of Allianz. Ik ben een medewerker van Allianz.
ingenieur engineer The engineer repairs cars. De ingenieur repareert auto’s.
Boer Farmer The farmer sold potatoes and tomatoes. De boer verkocht aardappelen en tomaten.
brandweerman fire fighter The fire fighter is very brave. De brandweerman is erg moedig.
visser fisherman Did the fisherman catch crabs today? Heeft de visser vandaag krabben gevangen?
Kapper Barber The barber  is very skilful. De kapper is zeer kundig.
tuinder horticulturist She is a horticulturist and she likes flowers. Ze is tuinder en houdt van bloemen.
Tolk Interpreter I know 6 languages and I am an Interpreter Ik ken 6 talen en ben een tolk
Timmerman Carpenter The carpenter purchased 100 kgs of wood. De timmerman kocht 100 kg hout.
journalist journalist We must hide from the journalist. We moeten ons verstoppen voor de journalist.
Rechter Judge The judge was very angry because the lawyer was late. De rechter was erg boos omdat de advocaat te laat was.
Advocaat Lawyer The lawyer was late. De advocaat was te laat.
Verpleegkundige Nurse The nurse is very kind. De verpleegster is erg aardig.
wiskundige mathematician Rachel is a famous mathematician Rachel is een beroemde wiskundige
monteur mechanic The mechanic learned how to play a piano. De monteur leerde piano spelen.
Handelaar Merchant Do merchants stay in this hotel? Verblijven er handelaren in dit hotel?
Musicus Musician Mozart was a famous musician. Mozart was een beroemde muzikant.

 

What are the master word lists for “Occupation” and “Profession” in Dutch for  N – Z?

THANK GOD!!! That is 2 sets of professions in Dutch or Occupations in Dutch which we have just completed…. just one more set of Dutch professions to go J … This is the list of occupations in Dutch or Professions in Dutch for jobs from N – Z.

Hey you can find a naughty nurse :)
Hey you can find a naughty nurse 🙂
Dutch English English Sentence Dutch Sentence
Schilder Painter The painter is very handsome. De schilder is erg knap.
apotheker, chemicus pharmacist, chemist Should we go to the pharmacist or the doctor? Moeten we naar de apotheker of naar de dokter?
fotograaf photographer The photographer is very rich and has won many awards. De fotograaf is zeer rijk en heeft vele prijzen gewonnen.
Natuurkundige Physicist Leonard was a physicist in Caltech university. Leonard was een natuurkundige aan de Caltech-universiteit.
Politieagent policeman, constable, police officer I am afraid of the policeman. Ik ben bang voor de politieagent.
Politicus politician The politician does not tell the truth. De politicus spreekt niet de waarheid.
postbode postman We are postmen and we want to visit the north pole. Wij zijn postbodes en we willen de noordpool bezoeken.
Priester Priest Where did the priest go? Waar is de priester gebleven?
programmeur programmer Is the programmer drunk? Is de programmeur dronken?
psychiater psychiatrist My wife is a psychiatrist in Netherlands. Mijn vrouw is psychiater in Nederland.
verslaggever reporter I met a reporter in Greece. Ik ontmoette een verslaggever in Griekenland.
dakdekker roofer I hired a roofer to fix the roof. Ik heb een dakdekker ingehuurd om het dak te repareren.
verkoper salesperson My company hired 100 Salespersons. Mijn bedrijf heeft 100 verkopers aangenomen.
secretaris secretary The president’s secretary died last week. De secretaris van de president is vorige week overleden.
soldaat soldier A soldier must be brave. Een soldaat moet dapper zijn.
sportman sportsman Beckham was a great sportsman and a fantastic actor. Beckham was een geweldige sportman en een fantastische acteur.
chirurg surgeon My sister in law is a surgeon. Mijn schoonzus is chirurg.
Docent / leraar teacher  You are a teacher at Greenbrooke School.  Je bent een leraar op Greenbrooke School.
toeristengids tourist guide I wish to become a tourist guide. Ik wil toeristengids worden.
dierenarts veterinarian The veterinarian saved my puppy. De dierenarts heeft mijn puppy gered.
serveerster waiter – waitress She was a waitress and now she owns the restaurant. Ze was een serveerster en nu is ze eigenaar van het restaurant.
wijnmaker winemaker You should not drink because you are a winemaker. Je mag niet drinken omdat je een wijnmaker bent.
Arbeider / werknemer worker I am a worker and I work 40 hours every week. Ik ben een werknemer en ik werk 40 uur per week.
Schrijver / auteur Author I met JK Rowling, the author of Harry Potter. Ik ontmoette JK Rowling, de auteur van Harry Potter.

One comment

Leave a Reply