Expand All   Collapse All

Stadsmusen och musen från landet

Swedish Dual Language short stories – Learning Swedish through English

Aesop’s FablesStadsmusen och musen från landet

 

There was once a very happy Country Mouse who lived in the country side. He lived in a tiny house in a hole under a tree. His bed was made of straw and cotton. His table was a small box and his chairs were small round pebbles.

Once during the summer, his friend from the big city visited him. The country mouse was very happy and served him fresh seeds from the trees, wheat stalks and juicy roots. He also gave him a thimble of cold water and an acorn for dessert.

Translate

Det var en gång en mycket glad mus som bodde på landsbygden. Han bodde i ett litet hus i ett hål under ett träd. Hans säng var gjord av halm och bomull. Hans bord var en liten låda och hans stolar var små runda stenar.

En gång under sommaren besökte hans vän från storstaden honom. Musen från landet var mycket glad och serverade honom färska frön från träden, vetestjälkar och saftiga rötter. Han gav honom också en fingerborg med kallt vatten och ett ekollon till efterrätt.

 

The city mouse was not very happy and nibbled here and there just to be polite. In the evening, the city mouse and the country mouse were chatting sitting in the open field.

The town mouse spoke about all about the city and all its luxuries.

“What do you get to eat in the town, Mr City Mouse” asked the country mouse.

Translate

Stadsmusen var inte särskilt glad och smakade bara lite här och där för att vara artig. På kvällen satt stadsmusen och musen från landet vid ett fält och pratade.

Stadsmusen pratade om allt i staden och all stadens lyx.

”Vad får du äta i staden? ” frågade musen från landet.


“Oh but the best of everything”, he said proudly, “the finest of cheese and bread, the sweetest of pudding, the crunchiest of nuts and even the most tender meat”

“Oh wow. That is so delightful.”

“Yes indeed. A city mouse is the happiest mouse since we get the tastiest of food”

Translate

“Åh, det bästa av allt”, sa han stolt, “Den finaste osten  och bröden, det sötaste  kakorna , det knaprigaste nötterna  och det mest möra  köttet”

”Åh wow. Det låter så gott ”

“Ja verkligen. En stadsmus är den lyckligaste musen eftersom vi får den godaste maten ”

 

“Where do you sleep in the city, Mr City Mouse” asked the country mouse.

“Oh but the best”, he said proudly, “the softest of bed made of silk and sponge. One can sleep forever in such a bed”

“Oh wow. That is so delightful.”

“Yes indeed. A city mouse is the happiest mouse since we get the softest of beds.”

Translate

”Var sover du i staden`” frågade musen från landet.

”Åh på det bästa ställena”, sa han stolt, ”På den mjukaste sängen gjord av siden och svamp. Man kan sova för evigt i en sådan säng ”

”Åh wow. Det låter så härligt. ”

“Ja verkligen. En stadsmus är den lyckligaste musen eftersom vi får de mjukaste sängarna. ”

 

“What do you do when you are bored, Mr City Mouse” asked the country mouse.

“Oh but the best”, he said proudly, “I can go to the markets. I can go the theatre. I can relax in the garden”

“Oh wow. That is so delightful.”

“Yes indeed. A city mouse is the happiest mouse since we get the best entertainment”

Translate

”Vad gör du när du är uttråkad, ” frågade musen från landet.

”Åh , ”Jag kan åka till marknaderna. Jag kan gå på teatern. Jag kan koppla av i trädgården ” sa han stolt,

”Åh wow. Det låter så härligt. ”

“Ja verkligen. En stadsmus är den lyckligaste musen eftersom vi får den bästa underhållningen ”

 

They spoke and spoke and finally went to sleep. The city mouse saw the straw bed and was very unhappy. Thankfully it was quiet and he was able to sleep well. The next morning, the city mouse asked the country mouse.

 “Dear Country Mouse, would you like to visit the city?” and the country mouse was very happy and agreed.

The City Mouse took the country mouse to his home. It was just as he described, a hole in the wall of a huge mansion. The house was huge and filled with velvet and silk. The country mouse was very happy.

Translate

De pratade och pratade och slutligen somnade de. Stadsmusen såg halmsängen och var mycket olycklig. Tack och lov var det tyst och han kunde sova bra. Nästa morgon frågade stadsmusen musen från landet.

“Kära mus, vill du besöka staden?” och musen från landet blev väldigt glad och ville gärna besöka staden.

Stadsmusen tog musen från landet hem till sig. Det var precis som han beskrivit, ett hål i väggen i en enorm herrgård. Huset var stort och fyllt med sammet och siden. Musen från landet var väldigt glad .

 

They went up the table and the table was filled with cheese and butter and fruits and jellies and nuts. When the country mouse was just about to eat a bite, they heard a loud mew of a cat. They ran and hid in the wall in fear until the cat went away.

They went up the table again to eat. When the country mouse was just about to eat a bite, they heard a loud bark of a dog. They ran and hid in the wall in fear until the dog went away.

Translate

De gick upp på bordet och bordet var fyllt med ost och smör och frukt och gelé och nötter. När musen från landet precis skulle äta en bit, hörde de ett högt Mjau, från en katt. De sprang och gömde sig i väggen av rädsla tills katten gick iväg.

De gick upp på bordet igen för att äta. När musen från landet precis skulle äta en bit hörde de ett högt skall, från en hund. De sprang och gömde sig i väggen av rädsla tills hunden gick iväg.

 

They went up the table once more to eat. When the country mouse was just about to eat a bite, the door opened and many people came in. They ran once more and hid in the wall in fear.

“Come, we can eat outside in the market” said the City Mouse and they went to the market. There were so many people there. The country mouse was almost stepped on so many times. They ran back to their home and ate some old bread.

Translate

De gick upp på bordet en gång till för att äta. När musen från landet precis skulle äta en bit öppnades dörren och många människor kom in. De sprang en gång till och gömde sig i väggen av rädsla.

“Kom, vi kan äta ute på marknaden” sa stadsmusen och de gick till marknaden. Det var så många människor där. Musen från landet blev nästan trampad på, många gånger. Då sprang de tillbaka till stadsmusens hem och åt lite gammalt bröd.

 

The country mouse packed his bags and said to the town mouse “You can have all the luxuries and the tastiest of food. You may have the best of markets and the softest of beds. I only want the safety of my home where I can walk out and feel like a king.”

Translate

Musen från landet packade sina väskor och sa till stadsmusen ”Du kan få all lyx och den godaste maten. Du kanske har det bästa av marknader och det mjukaste av sängar. Jag vill bara ha mitt hem där jag kan gå ut och känna mig som en kung. ”

 

Moral: Poverty with security is better than plenty in the midst of fear and uncertainty.

Translate

Moral: Fattigdom med säkerhet är bättre än rikedom med rädsla och osäkerhet.

 

Hope you had fun learning Swedish through short stories 🙂 If so leave a comment!!!

For more languages:

Learn German through Short stories: https://childhood-stories.com/German 

Learn Spanish through Short stories: https://childhood-stories.com/Spanish 

Learn Italian through Short stories: https://childhood-stories.com/Italian 

Learn Dutch through Short stories: https://childhood-stories.com/Dutch 

Learn French through Short stories: https://childhood-stories.com/French 

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/Portuguese 

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/English

 

About: Studying through Dual Language immersion is among the best techniques for learning a new language. The objective of this website is to teach yourself how to read and speak Swedish confidently using English as a base 🙂 These Swedish Dual Language short stories are super cool to read for beginners and also for entertaining children. Aesop’s Fables are among the best stories that can be studied on a daily basis. 

Swedish Word List

Leave a Reply