Expand All   Collapse All

Räven och druvorna

Swedish Dual Language short stories – Learning Swedish through English

Aesop’s FablesRäven och druvorna

 

Once upon a time, a fox was walking down the forest. He saw a grape vine climbing up a tree. There was a bunch of delicious grapes hanging from the vines. The grapes looked as if it would burst with the tastiest of juice. The mouth of the fox watered on seeing the grapes.

“Wow. Those grapes look so tasty. I wish I could eat them”, he said to himself.

The fox stood directly underneath the grapes. He stared up at the grapes.

Translate

Det var en gång en räv som gick i skogen. Han såg en vinranka växte upp i ett träd. Det var en massa läckra druvor som hängde från vinstocken. Druvorna såg ut som om de skulle sprängas med den godaste saften. Rävens mun vattnades av att se på druvorna.

“Wow. De här druvor ser så läckra ut. Jag önskar att jag kunde äta dem ”, sa han till sig själv.

Räven stod direkt under druvorna. Han stirrade upp på druvorna.

 

“My oh my. The grapes are at such a great height. I must jump in order to catch them.”

The fox took one deep breath and jumped up as high as he could. Sadly, the grapes were too high up and he could not reach them.

“Maybe if I run and jump, I can reach them”, he wondered.

He went back a few steps and then ran as fast as he could and jumped. Sadly, the grapes were too high up and he could not reach them.

Translate

”oh”. . Druvorna är så högt upp. Jag måste hoppa för att plocka dem. ”

Räven tog ett djupt andetag och hoppade så högt han kunde. Tyvärr var druvorna för högt upp och han kunde inte nå dem.

“Kanske om jag springer och hoppar kan jag nå dem”, tänkte han.

Han gick några steg tillbaka och sprang sedan så fort han kunde och hoppade. Tyvärr var druvorna för högt upp  och han kunde inte nå dem.

 

“Maybe if I run more and jump, I can reach them”, he wondered.

He went back a good distance. He ran as fast as he could and jumped. The grapes were still too high up and he could not reach them.

 

Translate

“Kanske om jag springer mer och hoppar kan jag nå dem”, tänkte han.

Han gick långt tillbaka. Han sprang så fort han kunde och hoppade. Druvorna var fortfarande för högt upp och han kunde inte nå dem.

 

Again and again he tried and still could not reach them. He finally gave up and sat down under the grapes. He looked at the grapes with disgust.

“What a fool I am. Why am I wasting so much time? These grapes look sour and probably taste very bad.”

Saying so, the fox walked away.

Translate

Om och om igen försökte han, och kunde fortfarande inte nå dem. Han gav slutligen upp och satte sig under druvorna. Han tittade på druvorna med avsky.

”Vilken idiot jag är. Varför slösar jag bort så mycket tid? Dessa druvor ser sura ut och smakar nog mycket dåligt. ”

Med det sagt gick räven bort.

 

Moral: There are many who pretend to despise and belittle that which is beyond their reach.

Translate

Det finns många som låtsas förakta och förringa det som ligger utanför vad de kan nå.

 

Hope you had fun learning Swedish through short stories 🙂 If so leave a comment!!!

For more languages:

Learn German through Short stories: https://childhood-stories.com/German 

Learn Spanish through Short stories: https://childhood-stories.com/Spanish 

Learn Italian through Short stories: https://childhood-stories.com/Italian 

Learn Dutch through Short stories: https://childhood-stories.com/Dutch 

Learn French through Short stories: https://childhood-stories.com/French 

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/Portuguese 

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/English

 

About: Studying through Dual Language immersion is among the best techniques for learning a new language. The objective of this website is to teach yourself how to read and speak Swedish confidently using English as a base 🙂 These Swedish Dual Language short stories are super cool to read for beginners and also for entertaining children. Aesop’s Fables are among the best stories that can be studied on a daily basis. 

Swedish Word List

Leave a Reply