Expand All   Collapse All

Hjorten och hans reflektion

Swedish Dual Language short stories – Learning Swedish through English

Aesop’s FablesHjorten och hans reflektion

 

There was once a Stag who lived in the forest. He had long and beautiful antlers which he was very proud of. They were so tall and handsome that he used to talk about them all the time.

Translate

Det var en gång en hjort som bodde i skogen. Han hade långa och vackra horn som han var väldigt stolt över. De var så långa och stiliga att han brukade prata om dem hela tiden.

 

 “Look Mr. Bird at my beautiful antlers. Aren’t they the most beautiful things in the world?”

“Look Mrs. Goose at my beautiful antlers. Aren’t they the most wonderful things in the world?”

“Look Mr. Tortoise at my beautiful antlers. Aren’t they the most magnificent things in the world?”

Translate

”Se, herr Fågel, på mina vackra horn. Är det inte de vackraste sakerna i världen? ”

”Se,  fru Gås, på mina vackra horn. Är det inte de mest underbara sakerna i världen? ”

”Se, herr Sköldpadda, på mina vackra horn. Är det inte de mest magnifika sakerna i världen? ”

 

One day the stag was drinking water from a pong and he paused to stare at his reflection. He tilted his head to the left. He tilted his head to the right.

Translate

En dag drack hjorten vatten från en damm och han stannade upp och stirrade på sin reflektion. Han lutade huvudet åt vänster. Han lutade huvudet åt höger.

 

“Mr. Stag. What wonderful and magnificent antlers, you have” he said to himself.

Suddenly he noticed his legs. They were thin and spindly. He was ashamed of his legs.

Translate

“Herr Hjort. Vilka underbara och magnifika horn du har ”sa han till sig själv.

Plötsligt märkte han sina ben. De var tunna och spinkiga. Han skämdes för benen.

 

“How is it that I have the most beautiful antlers but the ugliest of legs?”

Translate

“Hur är det att jag har de vackraste hornen men den fulaste benen?”

 

Suddenly he got the scent of a panther and he ran at full speed into the forest. But as he ran, his antlers got caught in a low branch and he could not get them off. He moved his antlers left and right but they were firmly stuck. Soon the panther caught up to the helpless Stag.

Translate

Plötsligt kände han doften av en panter, och han sprang i full fart in i skogen. Men när han sprang fastnade hans horn i en låg gren, och han kunde inte få bort dem. Han flyttade sina horn till vänster och höger men de satt fast. Snart kom pantern till den hjälplösa hjorten.

 

His legs which he considered as useless were those which would have saved him. His antlers which he was so proud of were useless ornaments in times of crisis.

Translate

Hans ben som han ansåg vara värdelösa var de som skulle ha räddat honom. Hans horn som han var så stolt över, var värdelösa ornament i kristider.

 

Moral: We often make much of the ornamental and despise the useful.

Translate

“Vi gör ofta mycket av prydnaden och föraktar det användbara.”

 

Hope you had fun learning Swedish through short stories 🙂 If so leave a comment!!!

For more languages:

Learn German through Short stories: https://childhood-stories.com/German 

Learn Spanish through Short stories: https://childhood-stories.com/Spanish 

Learn Italian through Short stories: https://childhood-stories.com/Italian 

Learn Dutch through Short stories: https://childhood-stories.com/Dutch 

Learn French through Short stories: https://childhood-stories.com/French 

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/Portuguese 

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/English

 

About: Studying through Dual Language immersion is among the best techniques for learning a new language. The objective of this website is to teach yourself how to read and speak Swedish confidently using English as a base 🙂 These Swedish Dual Language short stories are super cool to read for beginners and also for entertaining children. Aesop’s Fables are among the best stories that can be studied on a daily basis. 

Swedish Word List

Leave a Reply