Expand All   Collapse All

Hägern och fisken

Swedish Dual Language short stories – Learning Swedish through English

Aesop’s Fables – Hägern och fisken

 

It was the earliest of morning and it was cold. The fish were swimming in the shallow waters of the pond to keep warm. Master Heron was walking along the pond waiting for a large fish to swim close. His eyes were focussed and his beak was sharp. His neck was long and he had never missed.

Translate

Det var tidigast på morgonen och det var kallt. Fisken simmade i dammens grunda vatten för att hålla sig varm. En häger gick längs dammen och väntade på att en stor fisk skulle simma nära honom. Hans ögon var fokuserade och näbben var skarp. Hans hals var lång och han hade aldrig missat.

 

There were scores of fish around him but today Master Heron was greedy. The small fish did not interest him today. He wanted to hunt only the big fish.

Translate

Det fanns massor av fiskar runt honom men idag var hägern av girig. Den lilla fisken intresserade honom inte idag. Han ville bara jaga den stora fisken.

 

“No small fish for me today! I am a great hunter and I shall eat only the biggest fish.”

Mrs Duck was swimming nearby and she was nibbling at the small fish.

Translate

”Ingen liten fisk för mig idag! Jag är en stor jägare och jag ska bara äta den största fisken. ”

Ankan simmade i närheten och hon  åt upp den lilla fisken.

 

“Indeed. If only I were a powerful Heron, I would eat only the biggest fish. I would not bother opening my beak for the small fish for they would only be a waste of my time.”

Master Heron beamed with pride.

Translate

“Verkligen. Om jag bara var en mäktig häger, skulle jag bara äta den största fisken. Jag skulle inte bry mig om att öppna min näbb för den lilla fisken, för de skulle bara slösa bort min tid. ”

Hägern strålade av stolthet.

 

“But of course! But of course! I shall not hunt the small fish and will only eat the big ones. Why? For I am a master hunter and master hunters eat only big fish!”

And so he waited. And so he waited.

Translate

“Men självklart! Men självklart! Jag ska inte jaga de små fiskarna och bara äta de stora. Varför? För jag är en mästarjägare och mästerjägare äter bara stor fisk! ”

Och så väntade han. Och så väntade han.

 

The sun rose and the stream became warm. Even the smaller fish moved into the cooler depths in the middle of the pond. Soon there were no more fish left to hunt. Master Heron had to spend the rest of the day in hunger.

Translate

Solen steg upp och vattnet blev varmt. Även de mindre fiskarna rörde sig in i de kallare djupen mitt i dammen. Snart fanns det inga fler fiskar kvar att jaga. Hägern var tvungen att tillbringa resten av dagen hungrig.

 

Moral:  Do not be too hard to suit or you may have to be content with the worst or with nothing at all.

Translate

Var inte för petig, för då kan du behöva nöja dig med det lite eller med ingenting alls.

 

Hope you had fun learning Swedish through short stories 🙂 If so leave a comment!!!

For more languages:

Learn German through Short stories: https://childhood-stories.com/German 

Learn Spanish through Short stories: https://childhood-stories.com/Spanish 

Learn Italian through Short stories: https://childhood-stories.com/Italian 

Learn Dutch through Short stories: https://childhood-stories.com/Dutch 

Learn French through Short stories: https://childhood-stories.com/French 

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/Portuguese 

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/English

 

About: Studying through Dual Language immersion is among the best techniques for learning a new language. The objective of this website is to teach yourself how to read and speak Swedish confidently using English as a base 🙂 These Swedish Dual Language short stories are super cool to read for beginners and also for entertaining children. Aesop’s Fables are among the best stories that can be studied on a daily basis. 

Swedish Word List

Leave a Reply