Expand All   Collapse All

Åsnan och hunden

Swedish Dual Language short stories – Learning Swedish through English

Aesop’s FablesÅsnan och hunden

 

There was one a man who had a pet Dog. He also owned an Ass. The man loved his dog. The dog would jump up and sleep on his lap. The dog would get pieces of food from his plate. The man would pet the dog and play with him. The dog would lick his face and the master would laugh.

Translate

Det var en man som hade en hund. Han ägde också en åsna. Mannen älskade sin hund. Hunden hoppade upp och sov i hans knä. Hunden brukade  få bitar av mat från hans tallrik. Mannen brukade klappa hunden och leka med honom. Hunden slickade hans ansiktet och mannen skrattade.

 

The Ass was very unhappy. The Ass had a lot of work. The master did not pay any attention to him. He wanted to be like the Dog.

The foolish Ass thought, “If I act like the dog, the master will like me more.”

Translate

Åsnan var väldigt olycklig. Åsnan fick arbeta mycket. Mannen ägnade ingen uppmärksamhet åt honom. Han ville vara som hunden.

Den dåraktiga åsnan tänkte, “Om jag beter som hunden, kommer mannen  att gilla mig mer.”

 

The Ass left his stable and trotted to the master’s house.

TROT! TROT! TROT! TROT!

TROT! TROT! TROT! TROT!

The Ass climbed the stairs.

CLAT! CLAT! CLAT! CLAT!

Translate

Åsnan lämnade sitt stall och travade till mannens hus.

TRAV! TRAV! TRAV! TRAV!

TRAV! TRAV! TRAV! TRAV!

Åsnan gick uppför trappan.

KLATT! KLATT! KLATT! KLATT!

 

The Ass opened the door and ran around the table like the dog. He was so clumsy that he upset the table and broke all the plates.

CRASH! CRASH! CRASH!

Translate

Åsnan öppnade dörren och sprang runt bordet som hunden. Han var så klumpig att han knuffade till bordet och hade sönder alla tallrikarna.

KRASCHA! KRASCHA! KRASCHA!

 

He brayed loudly and rolled on the carpet and the carpet tore.

BRAAAY! BRAAAY!

Translate

Han skrek högt och rullade sig på mattan och så att den gick sönder.

GNÄGG! GNÄGG!

 

He jumped on the master and tried to lick his face. The master got very frightened on seeing the Ass. The Ass was acting like it was mad. He screamed and called the neighbors. The neighbors came and saw the Ass sitting on the master. They gave the Ass a good beating and a good kick and chased him away.

Translate

Han hoppade upp på mannen och försökte slicka hans ansikte. Mannen blev väldigt rädd när han såg åsnan. Åsnan betedde sig som om den var arg. Han skrek och ringde till grannarna. Grannarna kom och såg åsnan sitta på mannan. De gav åsnan ett par slag ett bra slag och en spark och jagade honom bort.

 

Moral: “Do not try to gain favor by acting in a way that is contrary to your own nature and character.”

Translate

“Försök inte vinna fördel genom att agera på ett sätt som strider mot din egen natur och karaktär.”

 

Hope you had fun learning Swedish through short stories 🙂 If so leave a comment!!!

For more languages:

Learn German through Short stories: https://childhood-stories.com/German 

Learn Spanish through Short stories: https://childhood-stories.com/Spanish 

Learn Italian through Short stories: https://childhood-stories.com/Italian 

Learn Dutch through Short stories: https://childhood-stories.com/Dutch 

Learn French through Short stories: https://childhood-stories.com/French 

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/Portuguese 

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/English

 

About: Studying through Dual Language immersion is among the best techniques for learning a new language. The objective of this website is to teach yourself how to read and speak Swedish confidently using English as a base 🙂 These Swedish Dual Language short stories are super cool to read for beginners and also for entertaining children. Aesop’s Fables are among the best stories that can be studied on a daily basis. 

Swedish Word List

Leave a Reply