Expand All   Collapse All

Åsnan och hans bonde

Swedish Dual Language short stories – Learning Swedish through English

Aesop’s FablesÅsnan och hans bonde

 

Once upon a time, there was a farmer who was travelling with his donkey to the market. The market to was at the bottom in the valley and they had to travel all around the mountain to get there.

Translate

Det var en gång en bonde som färdades med sin åsna till marknaden. Marknaden låg längst ner i dalen och de var tvungna att resa runt hela berget för att komma dit.

 

The Donkey said, “BRAAAAY! BRAAAAY! Dear Master, if we run down the cliff, we can reach the market much faster.”

Translate

Åsnan sa, ”GNÄGG ! GNÄGG! Kära bonde, om vi springer nerför klippan kan vi nå marknaden mycket snabbare. ”

 

The Master said, “Yes, but the cliff is steep and we will surely fall down. It is safer if we travel around the mountain.”

Translate

Bonden sa, ”Ja, men klippan är brant och vi kommer säkert att falla ner. Det är säkrare om vi reser runt berget. ”

 

The Donkey decided, “Fine. I shall see you in the bottom of the mountain then”.

The donkey moved towards the edge of the cliff. The master pulled the donkey back by its tail many times but he would not listen. Finally, the master gave up.

Translate

Åsnan bestämde sig, ”Fint. Jag ska se dig vid foten av berget då ”.

Åsnan rörde sig mot kanten av klippan. Bonden drog åsnan i svansen många gånger men han ville inte lyssna. Slutligen gav bonden upp.

 

The Master said, “Ok. It seems that you have to learn the hard way. Go the way you want and see the path it leads you on.”

The Donkey stepped off the cliff and fell down and broke its head.

Translate

Bonden sa, ”Ok. Det verkar som om du måste lära dig på det hårda sättet. Gå som du vill och se den väg det leder dig på. ”

Åsnan tog ett  steg över klippkanten och föll ner och bröt huvudet.

 

Moral: They who will not listen to reason but stubbornly go their own way against the friendly advice of those who are wiser than they, are on the road to misfortune.

Translate

“De som inte vill lyssna på förnuftet men envist går sina egna vägar mot det vänliga rådet, från de som är klokare än de, är på väg mot olycka.”

 

Hope you had fun learning Swedish through short stories 🙂 If so leave a comment!!!

For more languages:

Learn German through Short stories: https://childhood-stories.com/German 

Learn Spanish through Short stories: https://childhood-stories.com/Spanish 

Learn Italian through Short stories: https://childhood-stories.com/Italian 

Learn Dutch through Short stories: https://childhood-stories.com/Dutch 

Learn French through Short stories: https://childhood-stories.com/French 

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/Portuguese 

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/English

 

About: Studying through Dual Language immersion is among the best techniques for learning a new language. The objective of this website is to teach yourself how to read and speak Swedish confidently using English as a base 🙂 These Swedish Dual Language short stories are super cool to read for beginners and also for entertaining children. Aesop’s Fables are among the best stories that can be studied on a daily basis. 

Swedish Word List

Leave a Reply