Expand All   Collapse All

Trollspöt

Swedish Dual Language short stories – Learning Swedish through English

Akbar and Birbal – Trollspöt

 

Once upon a time, a rich merchant was robbed in the Akbar’s kingdom. The merchant was very upset and wanted justice. He went to court and asked King Akbar for help.

Translate

En gång blev en rik köpman i Akbars rike rånad. Handlaren var mycket upprörd och ville ha rättvisa. Han gick till hovet och bad kung Akbar om hjälp.

 

King Akbar said, “Dear Birbal, please help this man. Recover the money and jewellery for him.”

Birbal said, “Yes, my lord. Dear merchant. Is there anyone you suspect?”

Translate

Kung Akbar sa, ”Kära Birbal, snälla hjälp den här mannen. Återfinn pengarna och smycken för honom. ”

Birbal sa, ”Ja, min herre. Kära köpman. Finns det någon du misstänker? ”

 

The Merchant said, “Oh dear Birbal, I believe that one of my servants must have done it since only they can enter my house. No one else can enter my house.”

Translate

Köpmannen sa, ”Åh kära Birbal, jag tror att en av mina tjänare måste ha gjort det eftersom bara de kan komma in i mitt hus. Ingen annan kan komma in i mitt hus. ”

 

Birbal went to the merchant’s house and asked the merchant to call all his servants. The servants stood in a straight line.

Translate

Birbal gick till köpmannens hus och bad köpmannen ropa på  alla sina tjänare. Tjänarna stod i en rak linje.

 

Birbal said, “Among one of you is a robber. I shall give you each a magic stick. This stick belonging to all the innocent servants was not grow in length. The stick belonging to the guilty servant shall become longer by 2 inches.”

Translate

Birbal sa, ”Bland er finns  en rånare. Jag ska ge var och en, en magisk pinne. Den här pinnen som tillhör alla oskyldiga tjänare växte inte i längd. Pinnen som tillhör den skyldiga tjänaren kommer att  bli 2 tum längre. ”

 

The next day, Birbal called all the servants into the room and asked them to give their sticks. One stick was 2 inches smaller and the other sticks were of the same size.

Translate

Nästa dag kallade Birbal alla tjänare in i rummet och bad dem att ge sina pinnar. En pinne var 2 tum mindre och de andra pinnarna var av samma storlek.

 

Birbal called the servant with the shorter stick and said, “This man is the thief.”

The merchant asked, “But how did you find out that he is the thief?”

Translate

Birbal ringde till tjänaren med den kortare pinnen och sa: “Den här mannen är tjuven.”

Köpmannen frågade: “Men hur fick du reda på att han är tjuven?”

 

Birbal said, “It is very simple. It is only an ordinary stick. The thief believed that the stick was a magic growing stick. So he broke off 2 inches so that it would remain the same size.”

Translate

Birbal sa, ”Det är väldigt enkelt. Det är bara en vanlig pinne. Tjuven trodde att pinnen var en magisk växande pinne. Så han bröt av 2 tum så att den skulle förbli lika stor. ”

 

Moral: Truth always prevails.

Translate

Sanningen råder alltid.

 

Hope you had fun learning Swedish through short stories 🙂 If so leave a comment!!!

For more languages:

Learn German through Short stories: https://childhood-stories.com/German 

Learn Spanish through Short stories: https://childhood-stories.com/Spanish 

Learn Italian through Short stories: https://childhood-stories.com/Italian 

Learn Dutch through Short stories: https://childhood-stories.com/Dutch 

Learn French through Short stories: https://childhood-stories.com/French 

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/Portuguese 

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/English

 

About: Studying through Dual Language immersion is among the best techniques for learning a new language. The objective of this website is to teach yourself how to read and speak Swedish confidently using English as a base 🙂 These Swedish Dual Language short stories are super cool to read for beginners and also for entertaining children. Akbar and Birbal  is among the best stories that can be studied on a daily basis. 

Swedish Word List

Leave a Reply