Expand All   Collapse All

EUROPEISKA NYHETER: 26/05/2021

Funny news: An Indian couple booked an entire flight to conduct a wedding

Roliga nyheter: Ett indiskt par bokade en hel flygning för att hålla ett bröllop

 

 

Varför gjorde familjen detta?

 • I indiska bröllop är minst 500-1000 gäster inbjudna.
 • På grund av koronaregler är endast 50 gäster tillåtna
 • Familjen ville bjuda in 150 – 200 gäster och de bestämde sig för att fuska regeringen.
Translate

Why did the family do this?

 • In Indian weddings, at least 500-1000 guests are invited.
 • Due to corona rules, only 50 guests are allowed
 • The family wanted to invite 150 – 200 guests and they decided to cheat the government.

 

Vad hände?

 • Familjen bokade en privat flygning för 150 passagerare.
 • Resan var från Chennai till Bangalore. Flygtiden är 1 timme.
 • De gifte sig när flygningen var på väg till bangalore.
Translate

What happened?

 • The family booked a private flight for 150 passengers.
 • The journey was from Chennai to Bangalore. The flight duration is 1 hour.
 • They got married when the flight was on its way to bangalore.

 

Varför är det fel?

 • Ingen av de 150 personerna bar en mask.
 • De följde inte social distansering.
 • De informerade inte flygningen och ignorerade flygvärdinnan när de varnades.
 • De tog bilder inne i flygningen som inte är tillåtna.
 • Passagerarna stod inne i flygningen
Translate

Why is it wrong?

 • None of the 150 people wore a mask.
 • They did not follow social distancing.
 • They did not inform the flight and ignored the air hostess when they were warned.
 • They took photographs inside the flight which is not allowed.
 • The passengers were standing inside the flight

 

Vad händer nu?

 • Regeringen undersöker historien.
 • Familjen och alla passagerare kommer att bötfällas och straffas.
Translate

What will happen now?

 • The government is investigating the story.
 • The family and all passengers will be fined and punished.

 

Frågor:

 1. Hur många personer var det på flyget?
 2. Är det tillåtet att ta bilder inne i flygningen?
 3. Hur lång är flygtiden?
 4. Bröt familjen lagen? Varför?

Leave a Reply