Expand All   Collapse All

De aap en de dolfijn

Dutch short stories – Learning Dutch through English short stories

Aesop’s Fables – De aap en de dolfijn

 

FULL STORY IN AUDIO

LEARN DUTCH THROUGH AUDIO STORY – Aesop’s Fables – De aap en de dolfijn

 

Once upon a time, there was a Greek ship sailing towards the Piraeus, the port of Athens and the greatest port in the ancient world. The sea was rough and the ship got wrecked.

The dolphins were very friendly and carried all the sailors back to shore on their backs. Since then the Dolphins and the Athenians were the best of friends.

Translate

Er was eens een Grieks schip dat naar de Piraeus voer, de haven van Athene en de grootste haven in de oude wereld. De zee was ruw en het schip verging.

De dolfijnen waren erg vriendelijk en droegen alle matrozen op hun rug naar de kust. Sindsdien waren de dolfijnen en de Atheners de beste vrienden.

 

The dolphins were the heroes who saved humans lost at sea. Since then it became a custom for the dolphins to save humans stranded in the ocean.

A few years later, a monkey fell off a ship into the sea. It was struggling in the sea when a dolphin saw the monkey. The dolphin thought it was a human carried the monkey on its back and started to swim to the shore.

Translate

De dolfijnen waren de helden die op zee verdwaalde mensen hebben gered. Sindsdien is het een gewoonte geworden dat de dolfijnen mensen redden die in de oceaan zijn gestrand.

Een paar jaar later viel een aap van een schip in zee. Hij worstelde in de zee toen een dolfijn de aap zag. De dolfijn dacht dat het een mens was en droeg de aap op zijn rug en begon naar de kust te zwemmen.

 

The monkey felt dignified and proud and sat on the dolphins back. He felt like a king.

The dolphin said, “Are you also a citizen of the great city of Athens?”

The monkey said, “I am a true Athenian. I belong to one of the most noble of families in Athens.”

The dolphin said, “Of course, then you must have visited Piraeus a lot.”

Translate

De aap voelde zich waardig en trots en ging op de rug van de dolfijnen zitten. Hij voelde zich een koning.

De dolfijn zei: “Bent u ook een burger van de grote stad Athene?”

De aap zei: “Ik ben een echte Athener. Ik behoor tot een van de meest nobele families in Athene.”

De dolfijn zei: “Natuurlijk, dan moet je Piraeus veel hebben bezocht.”

 

The monkey did not know that Piraeus was the port of Athens. He said, “But of course. He is one of my best friends.”

The dolphin got confused and he turned and saw a monkey sitting on his back.

The dolphin said, “I would have carried you on my back if you were a honest monkey and had not lied about being an Athenian.”

Saying so, the dolphin dived into the water leaving the monkey to struggle.

Translate

De aap wist niet dat Piraeus de haven van Athene was. Hij zei: “Maar natuurlijk. Hij is een van mijn beste vrienden.”

De dolfijn raakte in de war en hij draaide zich om en zag een aap op zijn rug zitten.

De dolfijn zei: “Ik zou je op mijn rug hebben gedragen als je een eerlijke aap was en niet had gelogen over het feit dat je een Athener bent.”

Terwijl hij dat zei, dook de dolfijn het water in en liet de aap worstelen.

 

Moral: “One falsehood leads to another.”

Translate

Moraal: “De ene leugen leidt tot de andere.”

 

 

Hope you had fun learning Dutch through famous English short stories 🙂 If so leave a comment!!!

For more languages:

Learn German through Short stories: https://childhood-stories.com/German 

Learn Spanish through Short stories: https://childhood-stories.com/Spanish

Learn Italian through Short stories: https://childhood-stories.com/Italian

Learn Dutch through Short stories: https://childhood-stories.com/Dutch

Learn French through Short stories: https://childhood-stories.com/French

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/Portuguese

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/English

 

About: Studying through Dual Language immersion is among the best techniques for learning a new language. The objective of this website is to teach yourself how to read and speak Dutch confidently using English as a base 🙂 These Dutch short stories are super cool to read for beginners and also for entertaining children. Akbar and Birbal Fables are among the best stories that can be studied on a daily basis.

Leave a Reply